Tłumaczenie rosyjskie i ukaińskie pisemne tekstów i ustne spotkań, techniczne, prawnicze, dokumentów, stron www wykonane przez nas bez pośredników. Wysoka jakość, tłumaczeńia wykonane przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego i rosyjskiego i native speaker-a.

Warszawa

WITAMY NA STRONIE TŁUMACZY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO I ROSYJSKIEGO


OFERUJEMY PAŃSTWU:
- tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński
- tłumaczenia nieprzysięgłe pisemne z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński
- tłumaczenia przysięgłe z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski
- tłumaczenia nieprzysięgłe z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski
- tłumaczenia ustne przysięgłe podczas czynności u notariusza, w urzędzie stanu cywilnego i w innych urzędach,
gdzie usługi tłumacza przysięgłego podczas czynności z udziałem cudzoziemców są konieczne (język ukraiński i rosyjski)
- tłumaczenia ustne
- nieprzysięgłe (konsekutywne - konferencyjne oraz symultaniczne - kabinowe)
- tłumaczenia podczas konferencji, szkoleń, negocjacji, spotkań handlowych
- szeroki zakres tłumaczeń specjalistycznych
 
Native speaker języka rosyjskiego.

Tłumaczenia, tłumaczenie na język rosyjski ukraiński. Tłumacz rosyjskiego, ukraińskiego. Warszawa
SWOJE USŁUGI PROPONUJĄ PAŃSTWU: ANDRZEJ ZELWAK tłumacz przysięgły języka ukraińskiego i rosyjskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/1081/05
Warszawa, ul. Jaracza 3 m. 44 tel. (0-22) 625-09-68 tel. kom.: 0-602 230 057 www.zelwak.pl
Tłumacz z wieloletnim doświadczeniem w branży tłumaczeń. Tłumaczy zarówno pisemnie jak i ustnie. Ukończył filologię ukraińska i rosyjską na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również na Uniwersytecie Kijowskim. Tytuł tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie otrzymał w 1994 roku, zaś rok później – tytuł tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Tłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty z każdego zakresu tematycznego. Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów o tematyce handlowej, prawniczej, ekonomicznej. Od 1995 roku stale współpracuje z wieloma urzędami państwowymi i samorządami - uczestniczy w roli tłumacza w spotkaniach na najwyższym szczeblu między Polska i Ukrainą. Tłumaczy podczas szkoleń organizowanych przez polskie instytucje pozarządowe dla przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych Ukrainy. Został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości z dniem 30 czerwca 2005 roku pod numerem TP/1081/05.
oraz
SIERGIEJ WOŁOCH tłumacz języka rosyjskiego native speaker
Warszawa, ul. Trzcinowa 23 tel. tel. kom.: www.rosyjski-ukrainski.home.pl www.rosyjski-ukrainski.warszawa.pl
Tłumacz języka rosyjskiego z wieloletnim stażem. Tłumaczy zarówno pisemnie jak i ustnie. Ukończył Politechnikę Kijowską. Pracował jako inżynier informatyk-elektronik dla największej firmy komputerowej na Ukrainie – Kvazar-Mikro. W 1997 roku przyjechał jako jej przedstawiciel do Polski i tutaj osiadł na stałe. W 1999 roku stworzył portal informacyjny UKRAINA-INFO, którego podstawowym celem jest poszukiwanie partnerów handlowych dla polskich podmiotów gospodarczych na Ukrainie i w krajach byłego Związku Sowieckiego (Białoruś, Mołdawia, Rosja, Kazachstan) oraz partnerów handlowych dla podmiotów gospodarczych z państw powstałych po rozpadzie ZSRR w Polsce. Działa na rzecz powstawania wspólnych projektów komercyjno-ekonomicznych. Wykonuje szereg tłumaczeń pisemnych na rzecz podmiotów gospodarczych, które wspiera w ramach działalności portalu UKRAINA-INFO. Tłumaczy z języka polskiego na rosyjski i z języka rosyjskiego na polski akty prawne regulujące działalność gospodarczą w Polsce i krajach byłego ZSRR. Uczestniczy w roli tłumacza podczas negocjacji handlowych, rozmów biznesowo-gospodarczych podmiotów polskich z partnerami z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Mołdowy. Tłumaczy umowy handlowe, kontrakty, umowy założycielskie i statuty spółek prawa handlowego. Stale współpracuje z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przetłumaczył na język rosyjski mi. Regulamin Sądu Arbitrażowego.
OFERUJEMY - tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia handlowe, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia medyczne, tłumaczenia z dziedziny architektury, budownictwa, finansów i bankowości, tłumaczenia z dziedziny informatyki, Internetu, tłumaczenia z dziedziny marketingu i zarządzania, rynku kapitałowego i giełdy, tłumaczenia z dziedziny ubezpieczeń, turystyki i hotelarstwa, telekomunikacji i inne
GWARANTUJEMY: zachowanie fachowego słownictwa, wykonanie tłumaczenia wolnego od błędów, profesjonalne podejście, szybki czas realizacji i konkurencyjne ceny
ZAPEWNIAMY: Państwu anonimowość, a powierzonym danym poufność. O jakości naszych tłumaczeń świadczy zadowolenie Klientów, z którymi już współpracowaliśmy. Na życzenie możemy przesłać Państwu próbki naszych tłumaczeń.

Nasze ceny tlumaczenia sa jednymi z najnizszych na rynku, mozna liczyc na atrakcyjne znizki. Szybko i za rozsadna cene wykonujemy profesjonalne tlumaczenia w jezykach rosyjskim, ukrainskim, polskim. Specjalizacja:
Socjologia
Filozofia
Fizyka
Biznes i Zarzadzanie
Teatr i Kino
Cybernetyka, Informatyka, Programowanie i IT
Budownictwo
Transport
Sztuka
Politologia
Prawo
Ekonomia
Ekologia
Kulturoznawstwo
Psychologia
Reklama
Tłumaczenia pisemne to główna część naszej działalności. Zlecenia przyjmujemy poczta elektroniczna lub faksem, gotowe teksty wysylamy na e-mail, faks lub poczta kurierska. U nas atrakcyjne rabaty. Wystawiamy faktury VAT. Wykonujemy tłumaczenia pisemne zwykłe oraz przysięgłe (uwierzytelnione lub poświadczone). Nasza specjalnoscia sa tłumaczenia specjalistyczne i ekspresowe, tlumaczenia wielostronicowych tekstów. Prowadzimy szkolenia, kursy jezykowe (rosyjski i ukraiński, native speaker języka rosyjskiego). Nasze usługi::
Tłumaczenia ekspresowe
Tłumaczenie informatyczne
Tłumaczenia motoryzacyjne
Tłumaczenia rosyjskich i ukraińskich tekstów reklamowych
Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski lub ukraiński (native speaker języka rosyjskiego), z rosyjskiego lub ukraińskiego na polski (native speaker języka polskiego)
Tłumaczenia stron internetowych
Tłumaczenia prawnicze
Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia marketingowe
konferencyjne i symultaniczne
Gwarancja jakoćś


Język Rosyjski.

Rosyjski jest jezykiem slowianskim nalezacym do rodziny indoeuropejskich. Jesli wziac pod uwage jezyk mowiony, najblizszymi jezykami pokrewnymi sa bialoruski i ukrainski, rowniez nalezace do grupy jezykow wschodnioslowianskich. Na podstawowe slownictwo, zasady slowotworstwa oraz - do pewnego stopnia - odmiany i styl literacki rosyjskiego mial wplyw jezyk cerkiewnoslowianski. Ten ostatni stanowil rozwiniecie i czesciowo pokrywal sie z jezykiem staro-cerkiewno-slowianskim uzywanym w rosyjskiej cerkwi ortodoksyjnej. Wiele slow wspolczesnego rosyjskiego jest blizszych w formie wspolczesnemu bulgarskiemu niz ukrainskiemu czy bialoruskiemu. Jednak w niektorych dialektach zachowaly sie formy wschodnioslowianskie. W pewnych przypadkach stosowane sa obydwie formy - wschodnioslowianska i cerkiewnoslowianska - z niewielkimi roznicami znaczeniowymi. Przyklad: ăëŕâŕ, glowa - szef; ăîëîâŕ, glowa - czesc ciala. Rowniez koncowki imieslowow przymiotnikowych czasu terazniejszego typu -óůčé (-uszczij - polskie -acy) jest sladem wplywow cerkiewnoslowianskich. Gwarowa koncowka -ó÷čé (-uczij) jest wynikiem zwyklego dla jezykow wschodnioslowianskich rozwoju grupy tj. W jezyku rosyjskim nazwy sportow zaczerpniete sa z angielskiego, np. áŕńęĺňáîë (baskietbol) - pilka koszykowa. Pilka po rosyjsku to z kolei ě˙÷ (miacz) (porownaj czeskie mic). Nazwy miesiecy pochodza wprost z laciny, np. ˙íâŕđü (janwar?) - styczen.

*** Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację. Tak jak mowa poprzedziła pismo w rozwoju cywilizacji, tak tłumaczenie ustne jest z pewnością zjawiskiem o wiele starszym niż tłumaczenie pisemne i towarzyszyło człowiekowi od samego początku. Tłumacze od zawsze byli osobami kluczowymi w komunikacji międzyludzkiej, międzynarodowej i międzykulturowej. Choć często niedoceniani i traktowani jako wykonujący pracę służebną wobec władców lub specjalistów w danej dziedzinie, tłumacze okazali się niezbędni w dziedzinach takich jak handel międzynarodowy, postęp technologiczny, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, wywiad i wojskowość, wymiana kulturowa, literatura, religia czy prawo międzynarodowe. Również dziś, w dobie globalizacji nie słabnie popyt na pracę tłumaczy, a największa liczba tłumaczy znajduje stałe zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych takich jak ONZ, NATO czy różne agencje Unii Europejskiej. W praktyce jednak żadna instytucja, organizacja czy firma działająca na forum międzynarodowym nie może obejść się na dłuższą metę bez profesjonalnych usług tłumaczeniowych zapewnianych przez wewnętrzne komórki ds. tłumaczeń lub też zlecanych na zasadzie outsourcingu do zewnętrznych usługodawców. Tłumaczenie staje się obecnie jednym z elementów nowoczesnego rynku lokalizacyjnego, a więc dostosowania międzynarodowych produktów, usług czy publikacji do warunków lokalnych. Tym samym tradycyjna rola tłumacza jako lingwisty często ulega rozszerzeniu i zaczyna on być postrzegany jako wszechstronny specjalista w dziedzinie skutecznej komunikacji. Za patrona tłumaczy uznaje się św. Hieronima, jednego z najbardziej znanych tłumaczy w historii. Dokonał on monumentalnej pracy przełożenia na łacinę całości Biblii. Przekład ten nosi nazwę Wulgata. Wspomnienie Św. Hieronima w kościele katolickim przypada 30 września. W tym samym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Wykonywanie zawodu tłumacza nie wymaga teoretycznie formalnego wykształcenia i jest regulowane prawem wolnego rynku (wyjątkiem jest tu sytuacja tłumaczy przysięgłych, którzy w Polsce muszą uzyskać formalne kwalifikacje). Najczęściej tłumaczeniem zajmują się absolwenci różnego rodzaju studiów językowych (filologia, lingwistyka stosowana). Polskie słowo "tłumacz" obejmuje zarówno tłumaczy pisemnych jak i ustnych. Choć wiele osób zajmuje się oboma rodzajami tłumaczeń, w praktyce są to dwa różne zawody, tak więc sam proces kształcenia przebiega w obu wypadkach nieco inaczej. Jest sprawą oczywistą, że niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu tłumacza jest bardzo dobra znajomość języków, w których ma on zamiar pracować. Znakomita znajomość języków, a nawet dwujęzyczność, nie jest jednak tożsama ze specyficzną umiejętnością tłumaczenia, która wymaga długotrwałego ćwiczenia oraz pewnych naturalnych predyspozycji. I tak na przykład tłumaczenie ustne wymaga dużej odporności na stres, szybkiego kojarzenia faktów, podzielności uwagi, a w tłumaczeniu pisemnym niezmiernie ważna jest dbałość o szczegóły, spostrzegawczość i samokrytycyzm. Ważne jest też zrozumienie na czym dokładnie polega proces przekładu i jaka jest w nim rola tłumacza, dlatego oprócz umiejętności praktycznych w programie studiów pojawia się często teoretyczna refleksja nad tłumaczeniem, tzw. translatoryka. Kształcenie tłumaczy pisemnych odbywa się poprzez pracę nad wzorcowymi tekstami z różnych dziedzin. W toku ćwiczeń praktycznych tłumacze zyskują cenne doświadczenie, poznają zasady poprawnej redakcji i korekty tekstu, uczą się krytycznie posługiwać się specjalistycznymi słownikami, a także tworzyć glosariusze zawierające odpowiednią terminologię. Szkolą się również w obsłudze powszechnie używanych programów komputerowych (takich jak procesor tekstu, systemy typu desktop publishing itp.), a także uczą się korzystania z oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT). Niezmiernie ważną umiejętnością tłumacza jest też zdolność efektywnego poszukiwania i weryfikowania informacji występujących w tłumaczonym tekście, co powoduje, że jednym z głównych narzędzi tłumacza jest dziś Internet. W szkoleniu tłumaczy ustnych duży nacisk kładzie się na umiejętność uważnego słuchania w trudnych warunkach, ćwiczenie pamięci, a także techniki robienia notatek służących do tłumaczenia konsekutywnego, w którym tłumacz notuje przemówienie specjalnym systemem zapisu, a następnie za pomocą notatek odtwarza w języku docelowym słowa mówcy. Co więcej, tłumacze ustni ćwiczą podzielność uwagi – umiejętność konieczną do tłumaczenia symultanicznego, które jest rodzajem tłumaczenia ustnego wykonywanego na żywo, charakteryzującego się tym, że osoba, której wypowiedź jest tłumaczona nie przerywa wypowiedzi, aby umożliwić tłumaczowi zabranie głosu, często musi on więc słuchać i mówić równocześnie. Proces tłumaczenia najczęściej odbywa się w kabinie, tłumacz musi więc także nauczyć się prawidłowej obsługi sprzętu nagłaśniającego i specyficznej higieny pracy (częste przerwy, płynna zmiana tłumacza itp.). Oprócz umiejętności językowych i technicznych (różnych w zależności od typu tłumaczenia), tłumacze powinni legitymować się możliwie szeroką wiedzą merytoryczną z zakresu swojej specjalizacji. Dlatego też w zawodzie tłumacza niezmiernie ważną rolę odgrywa doświadczenie i ciągłe samokształcenie, gdyż żadna z kompetencji tłumacza nie jest statyczna i musi być stale doskonalona.
Zródło: Wikipedia. http://pl.wikipedia.org/

 

Więcej czym tłumaczenie - pomoc w kontaktach z firmami ukraińskimi i rosyjskimi :

NOWOŚCI: Aktualne informacje. Ostatnie wydarzenia z Ukrainy i Rosji w języku rosyjskim i ukraińskim bez tłumaczenia.
Ogłoszenia: ogłoszenie o pracę na Ukrainie, Rosji, Białorusi - Gieldy Pracy Ukraińców, Rosjan, Białorusinów
REKLAMA i Ogłoszenia: dla firm w gazetach i internecie na Ukrainie, Białorusi i w Rosji
  Firmy - Ukraina  Kontakty w  biznesie na Ukrainie  Towary Polska -  Ukraina Targi, konferencje Polska - Ukraina  

     Mapa Ukrainy  Waluty na Ukrainie    

  Ukraina współpraca gospodarcza i tłumaczenia
 Wiza dla ukraińców i polaków - Ukraina  Pogoda - Ukraina  Hotele i  nieruchomość  Ukraina  

  Tłumaczenia -
ukraiński i rosyjski Native speaker języka rosyjskiego
 Turystyka Ukraina  Twoja strona WWW  na Ukrainie  Kontakt tel. 0-602 507 422


e-mail: tlumacz@rosyjski-ukrainski.home.pl
Ukraina - INFO tel. 0-602 507 422 Warszawa
Created by Ukraina - INFO, WarszawaNasze uslugi i slowa kluczowe: native speaker rosyjskiego jezyk rosyjski tlumaczenie rosyjskie tlumaczenia rosyjskie tlumaczenie z rosyjskiego tlumacz rosyjskiego biura tlumaczen z rosyjskiego tlumacze rosyjskiego biura tlumaczen rosyjskich biura tlumaczen na rosyjski tlumacz rosyjski Warszawa tlumaczenie na rosyjski


Baza firm ukrainskich

Ukraina - Poland wywiadownia gospodarcza

dodaj link z tematem Tłumaczenia
Pozycjonowanie stron rosyjskich i polskich z tematem Tłumaczenia
Katalog stron internetowych www posko-rosyjskich z tematem tłumaczenia native speaker języka rosyjskiego, dofinansowanie dotacje unijne, badanie, sprawdzić rezerwacja, biuro tłumaczeń, agencja Katalog Stron www $tl_text) { echo $tl_text."\n"; } ?> $tl_text) { echo iconv("WINDOWS-1251","UTF-8",$tl_text)."\n"; } ?>